Contacte


*Les comandes es fan directament al forn que us sigui més còmode.

*Per comandes industrials o professional i/o temes administratius trucar al telèfon:  93 803 03 74 

o visitins al c/ Gabriel Castellà, 14  –  08700.- IGUALADA